Spletni tečaj o kreativnem podjetništvu, ki je namenjen samostojnemu učenju.

Sledite mu lahko v svojem tempu, brez kakršnih koli rokov, zato ga lahko vključite tudi v najbolj zaseden urnik. Program je tudi enostaven za navigacijo in napotitev na določeno vsebino. Po zaključku in uspešno opravljenem naknadnem ocenjevanju boste prejeli”CreativeEntrepreneur” digitalno potrdilo, ki ga bodo lahko prikazali na družabnih omrežij, Mozilla Open Badges Backpack itd. Za zagotovitev preglednosti bo potrdilo imelo metapodatke za sporočanje podrobnosti vsem, ki bi želeli preveriti ali izvedeti več o kontekstu dosežka, ki ga predstavlja.
Tečaj je razdeljen na 5 tematskih enot,vsaka osredotoča na različne vidike kreativnega podjetništva:
 •  
  Podjetništvo ključna kompetenca za kreativnega podjetnika
   
 • Digitalna ključna kompetenca za kreativnega podjetnika, vključno z ustvarjalnostjo in inovacijami
   
 • Glavne sestavine uspešnega kreativnega podjetja
   
 • Učinkovite tržne strategije za kreativno poslovanje
   
 • Posebnosti prodajnih in poslovnih tehnik pogajanj za kreativno poslovanje
   
Cilj tečaja kot celote je seznaniti učenca z različnimi vidiki poslovanja kot umetnik, mu ponuditi globoko razumevanje njegovih prednosti in pomanjkljivosti, ter jim omogočiti dostop do nasvetov in trikov uveljavljenih podjetnikov.
Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959 Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.