Ukvarjanje z umetnostjo je drugače, kot poslovanje v umetnosti oz. kreativnem sektorju

Creative Talent Factory premosti to vrzel s ponudbo v celoti brezplačnega izobraževalnega gradiva za vse umetnike, ki želijo začeti s poslovanjem in tudi kot poslovneži uspeti v kreativnem sektorju.

To dosežemo s tremi orodji,ki delujejo enotno. Na ta način bi pridobili veščine in kompetence, ki so potrebne za uspeh v kreativnem sektorju.

Zbirka priročnega materiala, ki bo navdih za prvi korak k temu, da postanete podjetnik v kreativnem sektorju.

Kratka interaktivna vsebina, zgodbe o uspehu, študije primerov, intervjuji s tistimi, ki so že uspeli, uporabne povezave in še veliko več čaka, da odkrijete in vzamete kar potrebujete za uspešni in lažji začetek.

Zabaven kviz, s pomočjo katerega boste lahko preverili vaše podjetniške sposobnosti v danem trenutku. Dobili boste smernice na kaj se morate bolj osredotočiti.

Spletni tečaj, ki je razdeljen na tematske enote,ki se osredotočajo na najpomembnejše vidike poslovanja v umetnosti.

Časovno si lahko opravljanje tečaja popolnoma prilagodijo svojemu urniku, medtem ko je vsebina podana v krajši obliki ,kar omogoča lažje in hitrejše razumevanje.

Po gradivu je enostavno krmariti in se vračati določeno vsebino.

CreativeTalent Factory je namenjena tudi kot pomoč in popestritev tečajev pri izobraževanju odraslih na področju podjetništva.

Na voljo je orodje, ki je namenjeno učiteljem odraslih.

Gre za sklop metodičnih gradiv na spletu. Učitelji v razredu učinkovito uporabljajo orodja Creative Talent Factory za motiviranje študentov, da sledijo svojim podjetniškim težnjam in sodelujejo v kreativnih dialogih in interakcijah.

Creative Talent Factory je s strani Evropske unije sofinanciran v okviru Erasmus + pobude. Vodi ga ekipa 6 izobraževalnih ustanov iz 6 držav EU.

Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959

Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.