Baviti se umetnošću je drugačije od bavljenja poslom u umetnosti

Creative Talent Factory premošćava jaz nudeći kompletno besplatno edukativni materijal svim umetnicima, koji žele da pokrenu sopstveni posao i streme svetu kreativnog preduzetništva

Ovo se postiže pomoću 3 alata koji rade u sinergiji, kako bi se svaki umetnik, nezavisno od sektora, opremio najpotrebnijim veštinama i komptencijama, koje zahteva industrija umetnosti danas:

Kolekcija prigodnog materijala koji će vas inspirisati da napravite prvi korak ka kreativnom preduzetništvu.

Kratki interaktivni tekstovi za čitanje, uspešne priče, studije slučaja, intervjui onih koji su uspeli, korisni linkovi i još mnogo toga što čeka da otkrijete i da vam pruži potrebnu podršku na vašem početku.

Zabavni kviz koji računa vaš nivo preduzetničkih veština u svakom trenutku, nudeći vam personalizovane preporuke na šta bi trebalo više da se fokusirate.

Online kurs samostalnog učenja koji je podeljen na tematske jedinice, koji se fokusira na ključne aspekte poslovanja u umetnosti.

Učesnici mogu u celosti prilagoditi kurs svom rasporedu, a sadržaj je organizovan u formatu manjih celina, i omogućuje lakše i brže razumevanje.Po gradivu je enostavno krmariti in se vračati določeno vsebino.

Konačno, materijal je lak za navigaciju i odnosi se na specifičan sadržaj.

Creative Talent Factory je takođe namenjen trenerima odraslih u oblasti preduzetništva, koji žele da koriste njegove alate kako bi obogatili svoje programe obuka i unapredili iskustvo polaznika.

Ovo se postiže kroz dodatni ‘’samo za trenere’’ alat:

Set online metodičkih materijala koji vode trenere kroz efektivnu upotrebu Creative Talent Factory alata u učionici, motivisanje polaznika da ostvare svoje preduzetničke aspiracije i kreiranje plodotvornog dijaloga i interakcija između učesnika.

Creative Talent Factory ko-finansiran je od strane Evropske unije u okviru Erasmus+ programa i vodi ga tim od 6 obrazovnih organizacija koje dolaze iz 6 evropskih zemalja.

Broj projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959

Project Number: 2020-1-LT01-KA204-077959
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.