Digitalni edukativni set alata koji je namenjen

preduzetničkim trenerima
Da bi se postigli zadati ciljevi, sadrži sledeće alate za onlajn učenje:
 •  
  Uvod u web-platformu Creative Talent Factory za učesnike, kao alat za edukatore odraslih za vođenje „Kreativne preduzetničke lokalne radionice”
   
 • Kako se koristi set OER-ova (open educational resources) „Motivacija i osnaživanje za kreativno preduzetništvo“ u cilju promocije kursa i predselekcije učesnika
   
 • Kako se koristi Alat za procenu i digitalni bedž za olakšavanje procesa vrednovanja kompetencija i veština stečenih u okviru kursa „Creative Talent Factory“
   
 • Efektivna primena programa E-obuke „Creative Talent Factory”
   
 • Metodologija i plan obuke za vođenje „Lokalne radionice kreativni preduzetnici”
   
Cilj ovog seta alata je proširiti i razviti kompetencije edukatora potrebne za efikasno vođenje obuke za odrasle učesnike, uključujući i one iz ranjivih grupa, kako bi im pomogli da postanu uspešni kreativni preduzetnici. Set alata se može slobodno koristiti od strane bilo koje obrazovne organizacije koja je zainteresovana da ga uvrsti u svoje nastavne planove i programe.
Broj Projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959 Podrška Evropske Komisije nastanku ove publikacije ne predstavlja odobrenje za njen sadržaj, koji odražava isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih  u njoj.