Skaitmeninė mokymosi priemonė verslumo mokytojams

Rinkinį sudaro šios mokymosi internetu dalys:
 •  
  Įvadas į „Kūrybinių talentų fabriko” nuotolinio mokymosi platformą besimokantiesiems kaip priemonę suaugusiųjų švietėjams “Vietinių kūrybinio verslo dirbtuvių” organizavimui
   
 • Kaip naudoti AŠĮ rinkinį „Kūrybinio verslumo motyvavimas ir įgalinimas” mokymosi kurso rinkodaros kampanijos organizavimui ir besimokančiųjų atrankai
   
 • Kaip naudoti Įsivertinimo įrankį ir Skaitmeninį ženklelį, siekiant mokymosi kurse „Kūrybinių talentų fabrikas” įgytų žinių pripažinimo.
   
 • Efektyvus e.mokymosi programos „Kūrybinių talentų fabrikas” vykdymas
   
 • Metodologija ir mokymų planas sėkmingam „Vietinių kūrybinių verslininkų dirbtuvių” organizavimui
   
E.priemonių rinkinio tikslas yra praplėsti ir vystyti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, reikalingas efektyviam mokymų suaugusiesiems, tame tarpe patiriantiems atskirtį, pravedimui ir padėti besimokantiesiems tapti sėkmingais kūrybiniai verslininkais. Rinkinį nemokamai gali naudoti bet kuri mokymo institucija, pageidaujanti įtraukti šį kursą į savo mokymų programą.
Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959 Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.