Menininkai

Visiems menininkams, norintiems pradėti savo verslą ar siekiantiems atnaujinti esamą, gali būti labai naudingos „Kūrybinių talentų fabriko“ mokymo priemonės.

Dėl savo universalumo ir pritaikomumo mokymosi medžiaga tinka visiems menininkams, neatsižvelgiant į jų kūrybinę sritį ir verslumo žinių ar patirties lygį.

Suaugusiųjų švietėjai

Naudojantis „E-rinkiniu“ suaugusiųjų švietėjams, projekto mokymo priemonės sėkmingai naudojamos jau esamų kursų kontekste. Taip pat pateikiami suaugusiųjų motyvavimo metodai, padėsiantys  išlaisvinti besimokančiųjų potencialą.

Švietimo įstaigos

Bet kuri suaugusiųjų mokymo įstaiga, orientuota į verslumo mokymus, gali nemokamai naudotis „Kūrybinių talentų fabriko“ įrankiais ir įtraukti juos į savo mokymo programas.

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.