Umetnici

Svi umetnici koji žele da započnu sopstveni biznis, ili teže da unaprede postojeći posao, mogu imati značajne koristi od Creative Talent Factory obrazovanih alata

Zahvaljujući svojoj svestranosti i prilagodljivosti, materijal za učenje odgovara svim vrstama umetnika, bez obzira na oblast i nivo preduzetničkog znanja i iskustva.

Treneri za odrasle

Creative Talent Factory sadržaj se takođe može pokazati izuzetno korisnim za edukatore odraslih koji su aktivni na polju preduzetništva.

Kroz  E-alat za edukatore odraslih, edukatori su vođeni kroz efektivnu upotrebu projektnih obrazovnih alata u učionici, i u isto vreme date su im metode i tehnike koje motivišu odrasle polaznike obuka i otključavaju njihov pun potencijal.

Obrazovne organizacije

Organizacija za obrazovanje odraslih koje su fokusirane na preduzetničke predmete, mogu slobodno da koriste Creative Talent Factory alate i da ih inkorporiraju u svoj kurikulum.

Broj Projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podrška Evropske Komisije nastanku ove publikacije ne predstavlja odobrenje za njen sadržaj, koji odražava isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.