EINC (LITVANIJA)

Evropski inovacioni centar (EINC) osnovan je 1996. godine. To je neprofitna organizacija za stručno obrazovanje, koja pruža podršku socijalnoj zaštiti i održivom razvoju, kroz iniciranje i implementaciju socijalnih inovacija.

Mladi (NEET, nisko kvalifikovani, oni koji rano napuštaju školu), kao i odrasli, pojednici iz pasivnih oblasti, migrant, žene žrtve nasilja) su glavna ciljna grupa kojima EINC teži da pomogne od svog osnivanja, nudeći im treninge kompetencija sa ciljem unapređenja njihovih veština i zapošljivosti, pokazujući im puteve prelaska iz socijalne isključenosti u socijalnu uključenost.

Web sajt: www.einc.lt

Kontakt osoba: Daiva Damuleviciene
ddamuleviciene1@gmail.com
+370 678 71407

RBCK (SRBIJA)

Razvojni biznis centar Kragujevac (RBCKG) je neprofitna, nevladina organizacija civilnog društva, udruženje građana, osnovano 2010, godine, sa sedištem u Kragujevcu, u Srbiji. Osnovano je sa ciljem doprinosa i jačanja lokalnog društveno-ekonomskog razvoja.

Projekt, aktivnosti i usluge RBCKG-a su najvećim delom usmerene na:

  • Neformalno obrazovanje i treninge za razvoj preduzetničkih i stručnih kompetencija mladih i drugih ranjivih grupa (žene, osobe sa invaliditetom, Romi, migrant, mladi i žene iz ruralnih sredina, dugoročno nezaposleni, NEET, …).
  • Konsalting i mentoring podrška startapima i MSP sektoru, kao i jačanje njihove konkurentnosti.

Pored toga, RBCKG doprinosi procesima kreiranja javnih politika na lokanom i nacionalnom nivou, posebno u oblasti zapošljavanja i socio-ekonomskog razvoja, kroz projekte zagovaranja, pripreme analiza, dokumente politika i izveštaja, fasilitaciju dijaloga i konsultacija sa značajnim akterima na lokalnom nivou, i kroz aktivno učešće u radnim grupama i savetima, u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou.

Web sajt: www.rbcentar.org

Kontakt osoba: Nemanja Jovičić
n.jovicic@rbcentar.org
+381 69 606 952

CESIE (ITALIJA)

CESIE je nevladina organizacija, osnovana 2001, inspirisana radom i teorijama Italijanskog sociologa Danila Dolčija (Danilo Dolci) (1924 – 1997). CESIE doprinosi aktivnom učešću građana, civilnog društva i institucija kroz implementaciju projekata u različitim tematskim oblastima, usmerenih na promociju rasta i razvoja, uvek vrednujući različitost u smislu etičkog i humanog razvoja.

Naša MISIJA je promocija rasta kroz inovativne i participativne obrazovne pristupe.

Naši ciljevi:

  • Unaprediti celoživotno učenje u Evropi krzo transnacionalne projekte uključivanjem lokalnih zajednica
  • Promovisati održivi razvoj susedskih regiona i dalje, kroz treninge i edukacije
  • Negovati napredak i inovacije u visokom obrazovanju i istraživanju
  • Podržati prekograničnu i intersektorsku mobilnost učenja za osobe svih uzrasta
  • Stimulisati lokalni razvoj prilagođavanjem međunarodnih dobrih praksi i metoda

Kao Evropski centar studija i inicijativa, organizacija je posvećena promociji istraživanja i razvoja radi povećanja i unapređenja procesa inovacija orijentisanih ka budućnosti u obrazovanju, socijalnim, ekonomskim i kulturnim sferama, verujući u ukrštanje organizacija koje sarađuju unutar heterogenih polja i sektora.

Web sajt: www.cesie.org

Kontakt osoba: Simona Palumbo
simona.palumbo@cesie.org
+39 0916164224

PIA (SLOVENIJA)

PIA je privatna kompanija, osnovana 1991, posvećena obrazovanju, upravljanju obrazovanjem i razvoju softvera za digitalno upravljanje dokumentima

Kompanija zapošljavanja 20 eksperata i predstavjla kišobran organizaciju za saradnju eksperata, posebno za projekte u oblasti obrazovanja i preduzetništva.

Web sajt: www.pia.si

Kontakt osoba: Igor Razbornik
igor.razbornik@pia.si
+386 03 898 37 90

STORYTELLME (PORTUGALIJA)

Storytellme je osnovan 2014. godine, kao rezultat zajedničkih napora grupe inovativnih i kreativnih iskusnih profesionalaca u oblasti digitalne pismenosti i upravljanja obrazovnim projektima. Posluje u oblasti pismenosti kombinovane sa zabavom, kroz objavljivanje personalizovanih knjiga.

Storytellme ima specifičnu ekspertizu u razvoju kreativnih koncepata za neformalne obrazovne incijative i projekte, gde primenjuje svoje inovativne digitalne proizvode, materijale i pristupe različitim i raznovrsnim ciljnim grupama. Između ostalog, alati i metodologije koji se koriste za učenje i proces inovacija su u oblasti kreativnog dizajna, pričanja priča, ilustracija i strip rešenja upotrebljivih u procesu učenja.

Web sajt: www.storytellme.eu

Kontakt osoba: Teresa Valente
teresa.valente@storytellme.pt
+351 967653691

IDEC (GRČKA)

IDEC je trening konsalting kompanija smeštena u Pireju, u Grčkoj. Njene aktivnosti sastoje se od treninga, konsaltinga u oblasti menadžmenta, osiguranja kvaliteta, evaluacije i razvoja ICT rešenja za privatni i javni sector. IDEC je aktivan poslednjih 20 godina na polju EU projekata.

Ima veliko iskustvo u evropskim politikama celoživotnog učenja, posebno EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validacije neformalnog i informalnog učenja,  učenja na radnom mestu i šema šegrtovanja, kao i u nacionalnim reformama obrazovanja i sistema treninga.

Web sajt: www.idec.gr

Kontakt osoba: Metaxia Chronopoulou
xenia@idec.gr
+30 210 4286227

 
 

 

Broj Projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podrška Evropske Komisije nastanku ove publikacije ne predstavlja odobrenje za njen sadržaj, koji odražava isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih  u njoj.