EINC (LITVA)

Evropski center za inovacije (EINC) je bil ustanovljena leta 1996. Je neprofitna ustanova za poklicno usposabljanje, ki želi podpirati socialno blaginjo in trajnostni razvoj z uvajanjem in izvajanjem socialnih inovacij.

Mladi (NEET, nizkokvalificirani,  hitro prenehali s šolanjem) in odrasli (brezposelni, invalidi, samohranilci, ljudje na oddaljenih območjih, migranti, ženske, ki so preživele nasilje v družini) so glavne ciljne skupine, ki jim EINC želi pomagati. Ponudi jim tečaje za izboljšanje njihovih spretnosti in kompetenc zaposljivosti in jim tako pokaže poti od socialne izključenosti do socialne vključenosti.

Spletna stran: www.einc.lt

Kontaktna oseba: Daiva Damuleviciene
ddamuleviciene1@gmail.com
+370 678 71407

RBCK (SRBIJA)

Center za poslovni razvoj Kragujevac (BDCKG) je neprofitna, nevladna organizacija civilne družbe, ustanovljena leta 2010 s sedežem v Kragujevacu v Srbiji. Ustanovljen je z namenom prispevati in okrepiti lokalni družbeno-ekonomski razvoj.

Projekti, dejavnosti in storitve BDCKG so v glavnem osredotočeni na:

  • Neformalno izobraževanje in usposabljanje za razvoj podjetniških in poklicnih kompetenc mladih in drugih ranljivih skupin (ženske, invalidi ljudje, Romi, migranti, mladina in ženske s podeželja, dolgotrajno brezposelni, NEET itd.).
  • Svetovalna in mentorska podpora začetnikom in MSP ter krepitev njihove konkurenčnosti.

Poleg tega prispevamo k postopkom oblikovanja politik na lokalni in nacionalni ravni, zlasti na področju zaposlovanja in socialno-ekonomskega razvoja, z zagovorniškimi projekti, pripravo analiz, političnih dokumentov in poročil, omogočanjem dialoga in posvetovanj z ustreznimi zainteresiranimi stranmi na lokalni ravni in aktivno sodelovanje v delovnih skupinah in svetih pri procesih odločanja na lokalni in nacionalni ravni

Spletna stran: www.rbcentar.org

Kontaktna oseba: Nemanja Jovicic
n.jovicic@rbcentar.org
+381 69 606 952

CESIE (ITALIJA)

CESIE je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2001, ki jo je navdihnilo delo in teorije italijanskega sociologa Danila Dolcija (1924-1997). CESIE prispeva k aktivni udeležbi ljudi, civilne družbe in institucij z izvajanjem projektov na različnih tematskih področjih, za spodbujanje rasti in razvoja, pri čemer vedno ceni raznolikost v zvezi z etiko in človekovim razvojem.

Naše POSLANSTVO je spodbujati rast z inovativnimi in participativnimi izobraževalnimi pristopi.

Naši cilji:

  • Izboljšati vseživljenjsko izobraževanje v Evropi z mednarodnimi projekti, ki vključujejo lokalne skupnosti
  • Spodbujati trajnostni razvoj sosednjih regij in širše z usposabljanjem in izobraževanjem
  • Spodbujati napredek in inovacije v visokem šolstvu in raziskavah
  • Podpirati učno mobilnost za ljudi vseh starosti, tudi čez mejo in drugih sektorjih
  • Spodbujanje lokalne rasti s prevzemanjem mednarodnih dobrih praks in metod

Kot evropsko središče za študije in pobude je organizacija namenjena spodbujanju raziskav in razvoja, da bi povečala in izboljšala v prihodnost usmerjene inovacijske procese v izobraževalnih, socialnih, gospodarskih in kulturnih sferah, ki verjamejo v medsektorsko povezovanje organizacij, ter sodelujejo na heterogenih področjih in sektorjih.

Spletna stran: www.cesie.org

Kontaktna oseba: Simona Palumbo
simona.palumbo@cesie.org
+39 0916164224

PIA (SLOVENIJA)

PIA je zasebno podjetje, ustanovljeno leta 1991, ki se ukvarja z izobraževanjem, upravljanjem izobraževanja in razvojem programske opreme za upravljanje digitalnih dokumentov.

Podjetje zaposluje 20 strokovnjakov in je krovna organizacija za sodelujoče strokovnjake, zlasti za projekte na področju izobraževanja in podjetništva.

Spletna stran: www.pia.si

Kontaktna oseba: Igor Razbornik
igor.razbornik@pia.si
03 898 37 90

STORYTELLME (PORTUGALSKA)

Storytellme je bila ustanovljena leta 2014 kot rezultat skupnih prizadevanj skupine inovativnih in kreativno usmerjenih izkušenih strokovnjakov na področju digitalne pismenosti in upravljanja izobraževalnih projektov. Deluje na področju opismenjevanja v kombinaciji z zabavo z izdajanjem prilagojenih knjig.

Storytellme ima posebno strokovno znanje pri razvoju kreativnih konceptov za pobude in projekte neformalnega izobraževanja, kjer svoje inovativne digitalne izdelke, materiale in pristope uporablja pri različnih in raznolikih ciljnih skupinah. Med drugim so orodja in metodologije, ki se uporabljajo za to učno in procesno inovacijo, na področjih kreativnega oblikovanja, pripovedovanja zgodb, ilustracij in komičnih rešitev za uporabo v učnih okoljih.

Spletna stran: www.storytellme.eu

Kontaktna oseba: Teresa Valente
teresa.valente@storytellme.pt
+351 967653691

IDEC (GRČIJA)

IDEC je svetovalno podjetje za usposabljanje s sedežem v Pireju v Grčiji. Njena dejavnost vključuje izobraževanje, poslovno svetovanje, zagotavljanje kakovosti, vrednotenje in razvoj rešitev IKT tako za zasebni kot javni sektor. IDEC deluje zadnjih 20 let na področju EU projektov.

Ima dolgoletne izkušnje z evropsko politiko vseživljenjskega učenja, zlasti z EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, shemami učenja in vajeništva, ki temeljijo na delu, ter nacionalnimi reformami sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Spletna stran: www.idec.gr

Kontaktna oseba: Metaxia Chronopoulou
xenia@idec.gr
+30 210 4286227

 
 

 

 

Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja
avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.