Umetniki

Vsi umetniki, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, ali želijo nadgraditi svoje že obstoječe, lahko s pomočjo izobraževalnih orodij Creative Talent Factory veliko pridobijo.

Zahvaljujoč svoji vsestranskost in prilagojenosti, je učni material primeren za vse v kreativnem sektorju, ne glede na njihovo področje in raven podjetniškega znanja in izkušenj.

Učitelji odraslih

Vsebina Creative Talent factory je koristna tudi učiteljem odraslih, ki so dejavni na področju podjetništva.

E-priročnik za vzgojitelje odraslih jih vodi skozi učinkovito uporabo projektnih izobraževalnih orodij v učilnici, hkrati pa imajo na voljo metode in tehnike, ki motivirajo odrasle učencein sprostijo njihove polne potenciale.

Izobraževalne ustanove

Izobraževalne ustanove za odrasle, ki se osredotočajo na podjetniške predmete, lahko prosto uporabljajo orodja Creative Talent Factory in jih vključujejo v svoje učne načrte.

Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.