Καλλιτέχνες

Όλοι οι καλλιτέχνες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν την υφιστάμενή τους μπορούν να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά εργαλεία του Creative Talent Factory.

Χάρης στην ευελιξία και προσαρμοστικότητά του, το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους καλλιτεχνών και ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο στην καλλιτεχνική επιχειρηματικότητα.

Εκπαιδευτές  Ενηλίκων

Το περιεχόμενο του Creative Talent Factory μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμο σε εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν επιχειρηματικότητα.

Μέσω της διαδικτυακής εργαλειοθήκης  για Εκπαιδευτές Ενηλίκων καθοδηγούνται προς την αποτελεσματική χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων του έργου σε περιβάλλον τάξης, ενώ παράλληλα τους παρέχονται μέθοδοι και τεχνικές που ενθαρρύνουν τους ενήλικες σπουδαστές και ξεκλειδώνουν όλες τις δυνατότητές τους.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που διδάσκει επιχειρηματικότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν τα εργαλεία του  Creative Talent Factory και να τα ενσωματώσει στο διδακτικό του πρόγραμμα. .

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-LT01-KA204-077959. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν