Ciljni vprašalnik predstavlja orodje za samooceno, ki razkriva vašo trenutno stopnjo podjetniških veščin in kompetenc ter vas usmerja k tistim, ki jih je treba nadgraditi. S pomočjo 50-60 vprašanj se oceni 5 ključnih kompetenc,ki jih opredeljuje Evropski referenčni okvir za ključne kompetence na temo „Kreativni podjetnik“:
 •  
  Podjetniške spretnosti
   
 • Digitalna pismenost
   
 • Razumevanje glavnih komponent kreativnega podjetja
   
 • Izvajanje učinkovitih tržnih strategij za kreativno poslovanje
   
 • Posebnosti prodaje in tehnike poslovnega pogajanja za kreativno poslovanje
   
Orodje za samoocenjevanje lahko uporabimo kot:
 •  
  Predhodno ocenjevanje, saj kaže na najšibkejše kompetence učenca in tako razkriva enote programa e-izobraževanja, katerim se je treba bolj posvetiti.
   
 • Naknadno ocenjevanje, saj ga je mogoče opraviti tudi po zaključku programa e-izobraževanja in se s tem oceni napredek.
   
Nazadnje, po uspešnem zaključku učenci prejmejo digitalno potrdilo »Ustvarjalni podjetnik«, ki ga bodo lahko prikazali na družabnih omrežij, Mozilla Open Badges Backpack itd. Za zagotovitev preglednosti bo potrdilo imelo metapodatke za sporočanje podrobnosti vsem, ki bi želeli preveriti ali izvedeti več o kontekstu dosežka, ki ga predstavlja.
Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959 Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.