Įsivertinimo priemonė yra paremta specialiu klausimynu, kuris atskleis esamą jūsų verslumo kompetencijų ir gebėjimų lygį, tuo pačiu padėdamas suprasti, kurias kompetencijas turėtumėte vystyti.

Klausimyną sudaro 50 klausimų šioms 5 pagrindinėms kompetencijoms, kurios yra apibrėžtos Europos orientaciniuose metmenyse kaip svarbios kūrybiniams verslininkams kompetencijos:

  • Verslumo kompetencija
  • Skaitmeninė kompetencija
  • Pagrindinių kūrybinio verslo komponentų supratimas
  • Efektyvus rinkodaros strategijų taikymas kūrybiniame versle
  • Verslo ir pardavimų derybų specifika kūrybiniame versle

Įsivertinimo priemonė gali būti naudojama kaip:

  • Pirminis įsivertinimas, kuris parodo silpniausias besimokančiojo kompetencijas, ir jo dėka galima nustatyti, į kurias e.mokymosi programos dalis reikėtų sutelkti daugiau dėmesio.
  • Pasiekimų įsivertinimas užbaigus e.mokymosi programą.

Skaitmeninio pasiekimų užtvirtinimo ženklelio „Kūrybinis verslininkas” suteikimo pagrindas. Šį ženklelį gavę besimokantieji galės jį pateikti naudojantis socialinių tinklų ir specializuotų sistemų kaip  Mozilla Open Badges Backpack galimybėmis.

Ženklelio skaidrumo užtikrinimui bus naudojami meta duomenys, kurių pagalba pateikiama ženkleliu patvirtintų pasiekimų informacija ir kontekstas siekiantiems savo pasiekimų pripažinimo.

Įsivertinimo priemonė bus paskelbta netrukus

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.