Motyvacijos vadovą sudaro labai įvairi medžiaga  , kuria siekiama supažindinti skaitytoją su kūrybinio verslo pasauliu ir  motyvuoti tapti jo dalimi.

Jis taip pat tinka menininkams, kurie jau turi verslą ir nori žengti pirmąjį žingsnį jo  atnaujinimo keliu.

Motyvacijos vadovą sudaro trys dalys:

Trumpi tekstai su naudingomis nuorodomis, besisukantys apie pagrindinį klausimą  „Kodėl man svarbus kūrybinio verslo vystymas ?”

Skaitytojai turi puikią progą pagilinti savo supratimą apie kūrybinį verslą  ir būdus, kaip galėtų jį pradėti.

Skaitinius sudaro šios pagrindinė temos:

  • Kūrybinio sektoriaus apibrėžimas ir užimtumo jame statistika.
  • Individualaus kūrybingumo ir talento vaidmuo kuriant ženklią ekonominę gerovę.
  • Kaip kūrybinės industrijos kovoja su nedarbu ir kuria naujas darbo vietas.
  • Iniciatyvos „Kūrybinė Europa” pristatymas.

Dokumentinio stiliaus vaizdo įrašų serija,  kurioje kūrybinio verslo atstovai pasakoja apie jų verslumo patirtį ir atskleidžia, kaip jiems pavyko  įkurti sėkmingą kūrybinį verslą.

Šios asmenybės yra iš įvairių meno sričių ir visų  6 šalių, dalyvaujančių „Kūrybinių talentų fabrike“.

Iš pirmų lūpų sužinosite, kaip verslininkai  sukūrė ir išvystė savo kūrybinius verslus, kokia buvo jų motyvacija  ir unikalūs keliai į sėkmę.

Dalyviai vėlgi atstovauja skirtingas meno sritis ir  visas 6 „Kūrybinių talentų fabriko” komandos šalis.

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.