Motivacioni vodič sastoji se od različitih materijala  koji imaju za cilj da upoznaju čitaoca sa svetom kreativnih biznisa i da ih motivišu da postanu deo tog sveta.

Takođe je pogodan za umetnike koji već imaju biznis, ali tragaju za prvim korakom kako bi ga  nadogradili.

Motivacioni vodič se sastoji od  3 vrste materijala

Kratki tekstovi sa korisnim linkovima, koji se bave pitanjem  “Zašto je za mene važno da razvijem kreativni biznis”

Čitaoci će imati šansu da prodube svoje  razumevanje umetničkih biznisa i moguće načine na koje bi mogli da se uključe.

Čitanje se sastoji od sledećih tema:

  • Opis statistika zaposlenosti u kreativnim sektoru.
  • Uloga individualne kreatvnosti i talenta u generisanju značajnog ekonomskog blagostanja.
  • Na koji način su kreativne industrije u stanju da se bore protiv nezaposlenosti i kreairanje novih poslova i radnih mesta.
  • Prezentacija inicijative “Kreativna Evropa”

Serije dokumentarnih videa u kojima  afirmisana imena iz umetničke industrije predstavljaju svoja  preduzetnička iskustva i otkrivaju akcije koje su ih dovele tamo gde su danas.

Ove ličnosti dolaze iz niza umetničkih oblasti i iz  svih 6 zemalja koje učestvuju u Creative Talent Factory.

Zbirka iskustava iz prve ruke još jedne grupe preduzetnika koji su postali uspešni u umetničkom biznisu, koja će omogućiti dubinsko razumevanje njihovih metoda, motivacije i uspešnih praksi.

Učesnici ponovo dolaze iz različitih umetničkih oblasti  svih 6 zemalja Creative Talent Factory tima.

Broj Projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podrška Evropske Komisije nastanku ove publikacije ne predstavlja odobrenje za njen sadržaj, koji odražava isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih  u njoj.