O1 – AŠI rinkinys
„Kūrybinio verslumo motyvavimas ir įgalinimas”

Interaktyvūs skaitiniai „Kodėl man svarbus kūrybinio verslo vystymas ?”

Colecção de vídeos de histórias de sucesso

E-book de histórias de testemunhos

O2 – Kūrybinio verslininko kompetencijų
ir įgūdžių įsivertinimo priemonė

Kūrybinio verslininko kompetencijų ir įgūdžių matrica. Fokus grupių partnerystės šalyse apibendrinamoji ataskaita

Kūrybinio verslininko kompetencijų ir įgūdžių vertinimo priemonė, skirta vertinimui prieš ir po mokymų kursų, su skaitmeniniu ženkleliu „Kūrybinis verslininkas”

O3 – E.mokymosi programa
„Kūrybinių talentų fabrikas”

Kurso „Kūrybinių talentų fabrikas” mokymo programa

Modulis I. Pagrindinė verslumo kompetencija kūrybiniam verslininkui

Modulis II. Pagrindinė skaitmeninė kompatencija kūrybiniam verslininkui, įskaitant kūrybiškumą ir inovatyvumą

Modulis III. Pagrindiniai sėkmingo kūrybinio verslo komponentai

Modulis IV. Efektyvios rinkodaros strategijos kūrybiniam verslui

Modulis V. Verslo ir pardavimų derybų specifika kūrybiniame versle

O4 – E.priemonių rinkinys suaugusiųjų švietėjams Kaip vesti mokymus „Creative Talent Factory””

Supažindinimas su „Kūrybinių talentų fabriko” internetine platforma besimokantiesiems kaip priemone suaugusiųjų švietėjams, skirta vesti „Kūrybinio verslumo vietines dirbtuves”

Kaip naudoti AŠI rinkinį „Kūrybinė verslumo motyvacija ir įgalinimas” (IP1) mokymo kursų rinkodarai ir išankstinei besimokančiųjų atrankai

Kaip naudoti vertinimo įrankį ir skaitmeninį ženklelį „Kūrybinių talentų fabriko” mokymo kursuose įgytų kompetencijų ir įgūdžių patvirtinimo proceso palengvinimui

Efektyvus e.mokymo programos „Kūrybinių talentų fabrikas” įgyvendinimas

– „Kūrybinio verslumo vietos dirbtuvių” vykdymo metodika ir mokymo planas

E. įrankių rinkinys e. mokymosi interneto platformoje (suaugusiųjų švietėjų dalis) anglų kalba

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.