O1 – Seznam rezultatov
„Kreativno podjetniško orodje za motivacijo in moč“

Interaktivna vsebina “Zakaj mi je pomemben razvoj kreativnega poslovanja?”

Zbirka video zgodb o uspehih

E-knjiga pripovedi

O2 – Samoocenjevalno orodje
za oceno kompetenc kreativnega podjetnika

Matrika kompetenc in spretnosti za kreativnega podjetnika. Fokusne skupine v partnerskih državah.l in povzetek poročila

Orodje za ocenjevanje pred in po presoji kompetenc in spretnosti kreativnega podjetnika z digitalno značko “Kreativni podjetnik”

O3 – Program e-izobraževanja
„Creative Talent Factory”

Učni načrt programa usposabljanja “Creative Talent Factory”

Modul I. Podjetništvo ključna kompetenca za kreativnega podjetnika

Modul II. Digitalna ključna kompetenca za kreativnega podjetnika, vključno z ustvarjalnostjo in inovacijami

Modul III. Glavne sestavine uspešnega kreativnega podjetja

Modul IV. Učinkovite tržne strategije za kreativno poslovanje

Modul V. Posebnosti prodajnih in poslovnih tehnik pogajanj za kreativno poslovanje

O4 – E-priročnik za izobraževanje odraslih:
How to run Creative Talent Factory

Predstavitev spletne platforme za podjetnike in trenerje za odrasle. Ustvarjalne podjetniške lokalne delavnice

Kako uporabiti nabor rezultatov “Ustvarjalna podjetniška motivacija” za trženje programa usposabljanja in predizbor učencev

Kako uporabiti orodje za ocenjevanje in digitalno značko za olajšanje postopka preverjanja pridobljenih kompetenc in spretnosti tečaja “Creative Talent Factory”

Učinkovito izvajanje programa e-izobraževanja “Creative Talent Factory”

Metodologija in načrt usposabljanja za vodenje “Ustvarjalno podjetniške lokalne delavnice”

E-priročnik v spletni platformi v angleščini

Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.