Περιγραφή

Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΔΒ) ή με την ευρύτερη έννοια πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) έχουν γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία του κόσμου τα τελευταία χρόνια. Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες παράγουν τεράστιο οικονομικό πλούτο ανά την υφήλιο. Η παγκόσμια αγοραστική αξία των δημιουργικών βιομηχανιών υπολογίζεται στα 1,3 τρισεκατομμύρια δολλάρια σύμφωνα με το UNCTAD . Οι δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες στις χώρες του ΟΟΣΑ σημειώνουν ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ 5 και 20%. Οι ΠΔΒ στην Ευρώπη δημιουργούν κέρδη 535,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ και συνεισφέρουν κατά 4,2% στο ΑΠΕ της Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εργοδότη μετά τις κατασκευές, τα τρόφιμα και τα ποτά.

Ο όρος «δημιουργικές βιομηχανίες» αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1944 από τους Adorno και Horkheimer οι οποίοι τον χρησιμοποίησαν προκειμένου να περιγράψουν τη δημιουργία, βιομηχανική αναπαραγωγή και μαζική διανομή πολιτιστικών έργων.

Αργότερα κατά τη δεκαετία του 90, στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η έννοια μετεξελίχθηκε σε αυτήν της δημιουργικής οικονομίας η οποία υπογραμμίζει τη δημιουργικότητα και την αντιλαμβάνεται ως κινητήριο δύναμη της καινοτομίας, της τεχνολογικής αλλαγής και ως συγκριτικό πλεονέκτημα στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2016) οι ΠΔΒ ορίζονται ως «εκείνες οι βιομηχανίες οι οποίες βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες, πολιτιστική ποικιλία, ατομική ή/και συλλογική δημιουργικότητα, ικανότητες και ταλέντα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν καινοτομία, πλούτο και θέσεις εργασίας μέσω της δημιουργίας κοινωνικής και οικονομικής αξίας, ιδιαίτερα από την πνευματική ιδιοκτησία».

Στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010, οι πολιτιστικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν, εκτός από τους παραδοσιακούς καλλιτεχνικούς τομείς (παραστατικές τέχνες, εικαστικές τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά – συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα), ταινίες, DVD και βίντεο, τηλεόραση και ραδιόφωνο, βιντεοπαιχνίδια, νέα μέσα, μουσική, βιβλία και τύπο.

(1) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development

Το πρόγραμμα Creative Talent Factory (CTF) επικεντρώνεται κυρίως στις ακόλουθες δημιουργικές βιομηχανίες:

 • Οπτικοακουστικές και παραστατικές τέχνες
 • Χειροτεχνίες
 • Αγορά εικαστικών και αντικών
 • Μόδα
 • Μουσική και χορός

Στατιστικά κλειδιά για τις ΠΔΒ

 • Το 2015, 8.4 εκατομμύρια άνθρωποι εργάστηκαν στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αριθμός που αποτελεί το 3,7% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ.
 • Στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις 1 στις 7 θέσεις εργασίας βρίσκεται στις ΠΔΒ
 • Στην ΕΕ περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται στις δημιουργικές βιομηχανίες απ’ ό,τι στον τομέα της αυτοκίνησης.
 • Οι μεγαλύτεροι εργοδότες στις ΠΔΒ στην Ευρώπη είναι οι οπτικοακουστικές τέχνες, οι παραστατικές τέχνες και η μουσική βιομηχανία, απασχολώντας περίπου τους μισούς υπαλλήλους των ΠΔΒ κατά το 2012.
 • Οι μεγαλύτεροι δημιουργοί αλλαγών στις ΠΔΒ στην ΕΕ είναι οι οπτικοακουστικές τέχνες, η διαφήμιση και η τηλεόραση.
 • 2.45 εκατομμύρια εταιρείες στην ΕΕ ανήκουν στις δημιουργικές βιομηχανίες.
 • Ο τομέας των Ευρωπαϊκών ΠΔΒ απαρτίζεται κατά 95% από μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κατά μέσο όρο, κάθε επιχειρησιακή οντότητα απασχολεί 2 με 3 άτομα.

Ερωτήσεις Ανασκόπησης

1. Πώς θα περιέγραφες με δικά σου λόγια την έννοια των δημιουργικών βιομηχανιών;

2. Κατά τη γνώμη σου, γιατί είναι σημαντικές οι πολιτιστικές βιομηχανίες για τους ανθρώπους;

3. Πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς δημιουργικές βιομηχανίες;

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-LT01-KA204-077959Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν