Manome, jog Jums svarbu žinoti apie Europos Sąjungos iniciatyvą padėti kultūros ir kūrybos sektoriams realizuoti augimo potencialą kartu su tarpvalstybine meno kūrinių sklaida bei skatinti tarptautinių operacijų vykdymą tam, kad būtų pritraukiamos naujos auditorijos Europoje ir už jos ribų.   

„Kūrybiška Europa“ yra Europos Komisijos programa, skirta remti  kultūros ir audiovizualinį sektorius. Ši programa (2014-2020), turinti 1,46 milijardo eurų biudžetą (9% daugiau, nei ankstesni projektai), užtikrino tvirtą paramą Europos kultūros ir kūrybos sektoriams.

Skirtingos finansavimo sistemos skatina audiovizualinio meno, kultūros ir kūrybos sričių veikėjus veikti visoje Europoje, pritraukti naujas auditorijas ir tobulinti skaitmeniniame amžiuje reikalingus įgūdžius.

Ši programa ne tik padeda Europos kultūros ir audiovizualiniams kūriniams pasiekti kitų valstybių auditorijas, bet ir teigiamai lemia kultūrinę ir kalbinę įvairovę.

Programa dalijama į tris grupes:

Kultūra

Parama kultūros dirbinių judėjimui tarp valstybių ir kultūros darbuotojų mobilumui.

Finansavimo galimybės apima daugybę sistemų: Bendradarbiavimo projektus, Literatūros vertimus, Tinklus ar Platformas. Remiamos veiklos siekia suteikti kultūros ir kūrybos sričių veikėjams dirbti tarptautiniu mastu.

Žiniasklaida

Finansinė parama ES filmų and audiovizualinių menų industrijų vystymuisi, platinimui ir realizavimui. Tai leidžia Europos filmams ir audiovizualiniams kūriniams, tarp jų vaidybiniams filmams, dramoms, dokumentikoms ir naujosioms žiniasklaidos technologijoms, įsiskverbti į naujas rinkas už savo valstybės ir Europos ribų; mokymų ir filmų kūrimo finansavimas.

Tarpsektorinė dalis

Parama tarpvalstybiniam keitimuisi patirtimi ir praktinėmis žiniomis taikant naujus verslo ir valdymo modelius bei kuriant tarpusavio mokymosi veiklas. Taip pat remiamas ryšių užmezgimas tarp kultūrinių ir kūrybinių sričių organizacijų bei politikos formuotojų, susijusių su kultūros ir kūrybos sektorių plėtra, atitinkamais atvejais skatinančius skaitmeninių tinklų vystymąsi.

Numatoma naujoji programa „Kūrybiška Europa“ 2021-2027.

Tikimasi, jog jos biudžetą sudarys 1,85 milijardo eurų, didesnį dėmesį skiriant tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir tokiems sektoriams, kaip virtuali realybė ir skaitmeninės inovacijos.

Į programą ketinama įtraukti paramą tokioms sritims, kaip muzika, architektūra, knygos ir jų leidyba bei kultūros paveldas.

Savirefleksija

1. Kokias galimybes siūlo Programa?

2. Ar pažįstate ką nors, kas prisidėjo prie „Kūrybiška Europa“ programos rengtų projektų?

3. Su kokia idėja norėtumėte teikti prašymą dėl dalyvavimo Programoje?

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.