Maybe Anksčiau buvo klaidingai manoma, jog menininkai, kuriantys meno kūrinius, tuo pačiu metu negali būti antrepreneriais. Galima pamanyti, kad verslo orientacija ir strateginis mąstymas ne tik neturi nieko bendro su kūrybiškumu, bet gali netgi sunaikinti laisvą mąstymą, inovatoriškumą ir vidinius kūrybinius procesus. Galbūt vis dar egzistuoja stereotipas apie vargšą menininką vienišių, „pasiklydusį“ savo kūrybos pasaulyje be jokio ryšio su realiu gyvenimu, neturintį verslo gyslelės ir nesuinteresuotą pristatyti plačiajai visuomenei savo kūrybą.

Kūrybiškas talentas ir verslas/verslumas nėra tarpusavyje nesuderinami

Vis dėlto, kūrybinių industrijų iškilimas XX-XXI a. padėjo sulaužyti šį stereotipą bei turėjo teigiamos įtakos formuojant naują menininko įvaizdį – tai yra talentingas ir kūrybiškas asmuo, galintis paversti savo talentą sėkmingu darbu/verslu neprarandant inovatoriškumo, kūrybiškumo ar meninės saviraiškos. Nors jei pajamų gavimas ir nėra pagrindinis menininko tikslas, vidinė jo motyvacija skatina kurti naujus meno kūrinius ir dalintis jais su visuomene. Šiandieninėje rinkoje žmonės yra ištroškę kūrybiškų, meniškų kūrinių, ir yra pasiruošę už juos sumokėti. Pramogų pramonė pritraukia milijonus vartotojų iš viso pasaulio ir padeda žmonėms patenkinti savo kultūros ir kūrybos poreikius.

Taigi, ko reikia, kad galėtumėte paversti savo talentą į sėkmingą ir teikiančią pasitenkinimą verslininko karjerą? Jūsų turimi kūrybiniai įgūdžiai ir talentas yra visa to pagrindas. Vis dėlto, vien tik to nepakanka.


Klausimai, kuriuos turėtumėte užduoti sau:
 • Kodėl norite tapti sėkmingu?
 • Kada supratote savo stipriąsias puses ir kokios jos yra jūsų konkurentų atžvilgiu?
 • Kas jums yra verslo augimas, kokia linkme norite plėtoti savo verslą?
 • Kaip galite valdyti savo intelektinę nuosavybę?
 • Kas man yra verslo augimas, ir kokia kryptimi norėčiau plėsti savo verslą?

Tam, kad rastumėte atsakymus į šiuos klausimus, privalote ugdyti savo verslo kūrimo ir plėtros įgūdžius, kurie nėra dalis genetinio paveldo, bet gali būti išmokstami, formuojami ir laiku bėgant tobulinami. Štai kodėl skatiname Jus dalyvauti e-mokymų programoje „Kūrybiško talento dirbtuvės“, kuri suteikia galimybę naujoviškai tobulinti verslumo kompetencijas ir įgūdžius, kurie yra svarbūs siekiant įkurti savo kūrybinį verslą ir pagerinti jo galimybes.

Penkios pagrindinės kompetencijos, leidžiančios tapti sėkmingu kūrybišku antrepreneriu:
 • Antreprenerystė
 • Skaitmeninis raštingumas
 • Pagrindinių kūrybinio verslo kompetencijų supratimas
 • Sėkmingų marketingo strategijų kuriant kūrybinį verslą
 • Pardavimo ir verslo derybų metodai kuriant kūrybinį verslą

Kūrybiško talento dirbtuvių programa Jums padės:

 • Plėsti savo kūrybiškos verslininkystės kompetencijas
 • Sužinoti apie naujas galimybes rinkoje ir
 • Ieškoti teisingų atsakymų į aukščiau iškeltus klausimus.
Nedvejokite prisijungti prie mūsų ir paversti savo žiniomis pagrįstą verslumo kelionę įkvepiančiu nuotykiu!

Savirefleksija

⮚ Koks yra Jūsų kūrybinis potencialas?

⮚ Ką galite pasiūlyti žmonėms? Kodėl jiems tai turėtų būti įdomu?

⮚ Kaip bus galima sužinoti apie Jus ir Jūsų meno kūrinius/paslaugas?

⮚ Įsivaizduokite save ir savo profesinę karjerą po 5 metų. Ką matote? Kur tuo metu esate ir kaip atrodo Jūsų karjera?

⮚ Ką naujo Jums reikėtų išmokti ir išbandyti tam, kad galėtumėte pasiekti užsibrėžtus karjeros tikslus?

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.