Ustvarjalni delavci in njihovi talenti so dragoceno bogastvo svetovnega gospodarstva. Ustvarjalnost je postala magična beseda, čarobna sestavina v inovativno gospodarstvo v21. stoletju. Je nov vodilni sektor na svetovnem trgu, ki soobstaja in se križa z drugimi gospodarskimi sektorji, na primer s turizmom, ki prispeva tudi k njihovi rasti. Ustvarjalnost in umetnost postajata ključni prednost pri podpiranju inovacij.

Kot je nekoč dejal Matisse, “Ustvarjalnost potrebuje pogum”.

Če imate določene ustvarjalne sposobnosti in talente, jih pogumno razvijajte, oblikujete in ponudite svetu.

CCI močno vplivajo na gojenje lokalnih talentov, kulture in ustvarjalne dediščine s spodbujanjem kulturne raznolikosti in ustvarjanjem ustvarjalnega in kulturnega kapitala. Ena temeljnih vrednot CCI je, da so vsi pomembni in vsi imajo vrednost. Talent in ustvarjalnost ne prepoznata meja. CCI povezujejo in povezujejo različne dele družbe in različna ozemlja. Krepijo socialno vključenost, vzpostavljajo tesnejše medkulturne vezi in razvijajo občutek skupne pripadnosti, ki temelji na naši kulturni raznolikosti in skupni dediščini.

Ustvarjalne industrije spodbujajo kulturno raznolikost in ustvarjajo ustvarjalni in kulturni kapital družbe.

Ustvarjalnost in umetnost podpirata gospodarstvo, usmerjeno v inovacije.

Samorefleksija

Kaj je temeljna vrednota kreativnih industrij in zakaj je pomembna za družbe in skupnosti?

Številka projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.